Medarbejdere klapper efter kursus coaching på master coach uddannelse

Sådan skaber du øget trivsel på arbejdspladsen

Trivsel. Motivation. Performance. – Disse 3 hænger uløseligt sammen.

Trives du ikke på arbejdet? Så er du ikke motiveret for at løse dine opgaver.
Og så performer du ikke optimalt.

Men at skabe trivsel på arbejdspladsen sker ikke på en dag.
Alligevel vil jeg i dette nyhedsbrev give dig et indblik i, hvad der bidrager til øget trivsel på arbejdspladsen.
Ifølge forsker i positiv psykologi, Martin Seligman, skabes trivsel på arbejdspladsen med udgangspunkt i:

Positive emotioner
Engagement
Relationer
Mening
Accomplishment (Fuldførelse)

Tag en gratis PERMA-test lige her.

Positive emotioner

Det er meget individuelt, hvad der skaber positive emotioner på arbejdspladsen for den enkelte medarbejder.

Derfor er det vigtigt, at lederen er nærværende, lyttende og kender sine medarbejdere godt, og at du som medarbejder selv er medansvarlig for at skabe positive emotioner hos dig selv.

Hvordan kan man så skabe en arbejdsplads med en kultur, hvor der er fokus på positive emotioner?

Man kan eksempelvis sige godmorgen til hinanden, starte dagen med en god fortælling samt spørge sig selv og sine kolleger, hvad der har været den bedste oplevelse i dag.

Engagement

Når medarbejderen udfordres på et passende niveau, og de personlige karakterstyrker er i spil, øges engagementet og motivationen.

Og det skaber øget performance.

Når medarbejderne hver dag på arbejdspladsen gør, hvad de er bedst til, øges ikke kun medarbejdernes præstation, men også kundetilfredsheden væsentligt.

Samtidig vil en virksomhed med højt engagement opleve lavere medarbejderomsætning.

Hvordan kan du så skabe øget engagement?

Det kan du ved at være anerkendende og give positiv feedback til dig selv og dine kollegaer.

Det er også vigtigt, at du sætter fokus på dine karakterstyrker.
Lav din egen gratis karakterstyrkeprofil lige her.

Relationer

Vi har alle brug for at føle, at vi er en del af noget.

At vi er fælles om noget.
At vi hører til.

Som medarbejder og leder skal man tage ansvar for at sikre, at der er gode relationer i teamet. Og være opmærksom på, om der er en kollega, der ikke føler sig som en del af teamet.

Mening

Alle har behov for at føle, at de bidrager med noget.

Hvis du føler, at du bidrager, kan du se en mening med dit arbejde. Og så arbejder du mere passioneret og målrettet.

Men når man har travlt og er presset, kan det kan være svært at se meningen med alle opgaver – små som store opgaver.

Derfor kræver det hjælp fra ledere og kollegaer at se værdien i arbejdet, og hvordan arbejdet bidrager og giver mening i det større billede.

Fuldførelse

Medarbejderen skal have en oplevelse af, at det er muligt at fuldføre selv store opgaver.

Derfor er det vigtigt, at opgaven deles ud i overkommelige bidder.

Medarbejderen skal efterfølgende have en oplevelse af, at det var fedt at fuldføre.

Det er ikke nødvendigvis fuldførelsen i sig selv, der giver lykkefølelsen, men snarere fremskridtet.