En person efter udvikling i ledercoaching forløb

Sådan finder du din indre motivation

Januar: Den måned, hvor flest mål bliver opstillet – men også den måned, hvor flest bliver brudt.

Det er fint at sætte sig nogle realistiske mål.

For privatlivet. For arbejdslivet. For fremtiden.

Men hvis du ikke er motiveret for at nå dine mål, kan du lige så godt lade være med at sætte dem. For så ender du alligevel med at skuffe dig selv.

Og hvordan sikrer du så, at du virkelig er motiveret for at nå dine mål?

Ifølge Richard Ryan og Edward Decis motivationsteori bevæger vi os altid på en motivationsskala fra ingen motivation til indre motivation.

Du kan bruge motivationsskalaen til at vurdere din egen motivation både ift. dit privat- og arbejdsliv. Dermed kan du blive klogere på, hvad du kan gøre, for at motivere dig selv.

Når du er indre motiveret, handler du bl.a. ud fra din passion og dine værdier, og du stræber fokuseret efter at nå dit mål. Du er tro mod dig selv og er i flow. Motivationen kommer fra dig selv.

Men det er ikke nok!
Vi mennesker har behov for at være kaptajn i vores eget liv. Vi vil gerne føle, at vi selv har styringen og ikke bliver kontrolleret af andre.

For at føle indre motivation skal dine grundlæggende motivationsbehov derfor også være opfyldt. Når dine grundlægende motivationsbehov er opfyldt, vil du nemlig føle, at dit mål giver mening, fordi du selv har styringen.

Hvis du ikke er motiveret, så er det dermed enten fordi, dine mål ikke afspejler dine værdier – eller fordi dine grundlæggende motivationsbehov ikke er dækket.

De grundlæggende motivationsbehov

Behov for autonomi

For at føle indre motivation, skal du have en form for medbestemmelse over eller indflydelse på dine opgaver. At du selv kan tilrettelægge, hvordan opgaven udføres og at opgaven stemmer overens med dine værdier, opfylder dit behov for autonomi.

Behov for kompetence

Føler du, at du har kompetencerne til at udføre opgaven og mestre situationen samt at det, du foretager dig, har værdi for andre, vil du opleve en større grad af motivation, fordi du tror på, at det kan lykkes.

Behov for relaterethed

Når du sætter dig et mål, er det vigtigt, at du føler dig relateret til andre mennesker, som står i samme situation. Dvs. du er mere motiveret for at nå i mål med en opgave, hvis du føler, at andre er i samme situation som dig. At du kan spejle dig i andre. Derudover skal du opleve, at andre involverede har tillid til dig i situationen – og samtidig selv have tillid til dem.

Find din indre motivation

Når du skal vurdere din egen indre motivation ift. et mål, kan du prøve at vurdere de tre grundlæggende behov på en skal fra 1-5.

Er dine behov dækket?
Så kan du nu tænke over, om dine værdier og passioner også er med.

Vil du virkelig det her?
Jo større din motivation er, des bedre chance har du for at nå dit mål.