PYT for meget eller for lidt?

Man kan også sige PYT for tit!

Der har næsten spredt sig et mantra over landet. ”Du skal bare huske at sige PYT”, lyder det igen og igen. Men den tankegang vil jeg faktisk gerne udfordre lidt.

I mit daglige arbejde som coach møder jeg mange kunder, der har lært, at de bare skal sige PYT og tænke positivt. Det kan til tider også have sine fordele. – Men omvendt møder jeg mange coaches, der er overbevist om, at man udvikler sig bedst ved at fokusere på forhindringer, angst og gåen på opdagelse i de ubehagelige emotioner. Så hvordan hænger det sammen?

Jamen, faktisk hænger det ikke sammen.
Positiv psykologi og positiv tænkning er IKKE det samme, og der er en meget vigtig forskel på de to.

Positiv psykologi og styrkebaseretcoaching

Positiv psykologi handler nemlig IKKE om at sige PYT til dine behov, værdier, styrker og emotioner. Det ville være at gøre vold på sig selv. Positiv Psykologi er at anerkende og stå ved dine emotioner og behov, og derfra arbejde videre med, hvilke styrker og ressourcer du kan finde hos dig selv for at håndtere de situationer, der udløser dine negative eller ubehagelige emotioner.

Hvis du bare siger PYT eller tvinger dig selv til at tænke positivt, ja, så vil det virke som en overfladebehandling: Den kan lige lette lidt i den enkelte situation, men du kommer ikke til bunds i problemstillingen, hvorfor situationen vil opstå igen og igen.

Styrkebaseret coaching og positiv psykologi hjælper dig derimod med at finde dine værdier og karakterstyrker, så du fremover vil ende i langt færre situationer, der kræver et PYT. Med positiv psykologi og styrkebaseret coaching er det dig og din indre motivation, der sættes fokus på.

Coaching og heliotropi

”Coaching er at låse op for et menneskes potentiale, til at maksimere dets egne præstationer.

Det er at hjælpe mennesker til at lære, fremfor at undervise dem”. (John Whitmore)

Citatet indfanger alt det, som god coaching bør indeholde. Det kan man selvfølgelig gøre på mange måder. Tager vi udgangspunkt i den humanistiske psykologi, som både coaching og positiv psykologi bygger på, så er det at hjælpe personer med at finde de små sprækker af lys i mørket, sætte mere lys på, og på den måde at skabe den ønskede udvikling.

David Cooperider og hans anerkendende tilgang til dette bygger på en heliotropisk* tankegang, der siger, at for at skabe optimal udvikling og forandring, skal man tage udgangspunkt i dét, der fungerer bedst. Man skal finde lyset.

Det samme siger Albert Bandura i hans teori om self-efficacy, mestringsevnen. Hans forskning viser, at optimal læring og udvikling tager udgangspunkt i successer, rollemodeller og social overtalelse (at styrke personens tro på, at de har, hvad der skal, til for at opnå succes).

Hverdagen har mange ansigter

Vi bruger ordet ”hverdag” i flæng, men en hverdag er sjældent bare en kopi af den forrige dag. Alle dage består af et felt af gode oplevelser, dårlige oplevelser og oplevelser, der bare er lige ud af landevejen – rutiner. Sådan er min hverdag, og sådan er din sikkert også.

MEN hvad gør du, hvis du pludselig bliver fanget i en hverdag, du ikke ønsker eller ikke kan forstå, du er i? I en hverdag, hvor de dårlige oplevelser tager overhånd?

Du kan sige PYT til den ene oplevelse efter den anden, men det er ikke på den måde, du kommer ud af den dårlige hverdags net. Det er bare en måde at prøve at overleve at være i den.

Men en coach kan hjælpe dig videre. En coach, der kan hjælpe dig med at finde din indre drivkraft, der blandt andet består at dine værdier og karakterstyrker, så du kan leve med hele dig i balance – uanset om det er på jobbet, som leder eller som dig.

En lille øvelse til dig

Hvis du har lyst, så prøv at sætte en af dine værdier eller styrker i fokus hver dag i en uge. Skriv ned, hvad du oplever.

Eksempelvis kan du have en værdi, der hedder ærlighed. Hvad nu, hvis du går til dine daglige gøremål og arbejdsopgaver med fokus på at være ærlig overfor dig selv og dine omgivelser. Hvordan vil det ændre din hverdag?

Du kan også definere for dig selv, hvad ærlighed er, og hvordan du ved, om du oplever det eller efterlever det?

Du kan også stille dig selv følgende spørgsmål: Hvor og hvornår bruger jeg min værdi/styrke bedst – hvor og hvornår bruger jeg min styrke/værdi mindst? Hvordan kan du skabe harmoni og balance så du er dig?

* Heliotropi indeholder to begreber: Helio, som betyder lys og tropi, som betyder vækst. Helios var grækernes solgud, og heliotropi er her et billede på, at mennesker tiltrækkes af lys og varme. Ligesom planten, der drejer sig og suger næring og energi på den side, der vender mod solen, så det nærmest ser ud som om, den rækker mod solen. Reference Biblioteks vagten