Online coachuddannelse

Professionel coach uddannelse online og på højt niveau

GROW2 er den første danske ICF-certificerede institution, der tilbyder coach uddannelse online. Bliv klogere på vores online coachuddannelse

Coachuddannelsen er til dig, der vil mestre professionel coaching på et højt niveau, og som har udfordringer med at deltage i face2face undervisning, måske fordi du er bosiddende udenfor Danmarks grænser, eller bare fordi online undervisning matcher dig bedre.

Online coachuddannelsen er en tro kopi af den uddannelse som vi afholder face2face. Forskellen er blot, at du at kan blive undervist, mens du sidder hjemme i din egen stue, eller på kontoret. Det bliver lettere for dig, der ikke har mulighed for at møde op til face2face undervisningen, hvad enten du er bosiddende i udlandet, har svært ved at få fri fra arbejde eller blot foretrækker online undervisning.

GROW2 online certificeret coachuddannelse der afholdes på hverdage afholdes som hybrid undervisning. Det vil sige, at du følger GROW2 certificeret coachuddannelsen, du deltager bare online med de der er på Face2Face.

Undervisningen er fordelt over 10 undervisningsdage. I mellem modulerne deltager du i 6 webkonferencer af 1½ til 2 timers varighed samt 10 timers mentorcoaching. Uddannelsen tæller i alt 117,5 timers ICF godkendt undervisning. Derudover er det vigtigt, at du også afsætter rigeligt med tid til selvstudier og øvelser.

Vi har valgt at bruge Zoom til vores online coachuddannelser og webinarer. Denne platform sikrer at du stadig kan se og interagere med de øvrige kursister. I kan endda stadig “gå i grupper” sammen og få feedback – nøjagtigt som hvis undervisningen foregik i et fysisk rum. Vi mødes blot i et webforum på Zoom.

ICF Certificeret coach

Målgruppe

Du kan være

 • Lederen – der ønsker at bruge coaching som en del af sin ledelsesstil.
 • Konsulenten – der ønsker at starte eller udvide sin virksomhed.
 • Medarbejderen – der ønsker at kunne coache sine kolleger eller ser en mulighed for at blive virksomhedens coach.
 • Lægen, pædagogen, læreren, socialrådgiveren, m.fl., der ønsker at bruge coaching i forbindelse med-sit arbejde.
 • Andre personer – der vil arbejde professionelt med-coaching i deres arbejde eller som selvstændig coach.

Sådan foregår online undervisningen

På alle GROW2 online coachuddannelser, tages der udgangspunkt i læringsstilene action learning. Helt konkret udmønter det sig i teoretiske oplæg, praktiske øvelser og coachtræning med feedback. En lærings-fremmende vekselvirkning imellem praksis og teori.

GROW2 benytter sig endvidere af flipped classroom, hvilket betyder, at du får teorien både som undervis-ning på video og som trykt materiale. Når vi mødes online modulerne har du læst materialet, set videoerne og forberedt dig. Resultatet af dette er; at du får masser af praktisk coachtræning med grundig feedback når vi mødes. Du har efter endt uddannelse stadig adgang til undervisningsmaterialerne.

Teori og praksis spiller sammen

Undervisning, teori og træning smeltes derudover løbende sammen med din hverdag og dit arbejdsliv. Det sker blandt andet imellem modulerne, hvor du skal øve coaching, arbejde på dine skriftlige opgaver samt deltage i de planlagte webkonferencer. Derudover skal du coache andre på deres udviklings- punkter og du skal også selv modtage coaching.

Du skal med andre ord bevise overfor dig selv og dine omgivelser, at du i den grad lærer noget hos GROW2. Online uddannelsens høje niveau kræver simpelthen, at du er top motiveret og indstillet på at bruge det tillærte aktivt fra start til slut.

Læs mere om indhold på coachuddannelsen her

Teoretisk fundament

Da GROW2 er godkendt af ICF som uddannelsessted, er vores coachuddannelse designet ud fra meget høje internationale krav og standarder. Det teoretiske fundament og værktøjskassen er sammensat af red-skaber, der skaber de største og bedste resultater af coachingens formål. Vi tager udgangspunkt i ICFs 11 kernekompetencer for professionel coaching. GROW2 er styrkebaseret coaching med fundament i teorier fra systemisk-og kognitiv tænkning, NLP, nyere hjerne- og motivations forskning, EQ og positiv psykologi.

Fra teori til praksis

Et afgørende succeskriterie for GROW2’s coachud-dannelsen er vekselvirkningen imellem studier og praktisk træning. Det du lærer på skolebænken, kan ikke stå alene. Du skal løbende bruge det tillærte på dig selv og dine kolleger, så teorierne bliver virkelighedsnære og målbare. Undervisning, teori og træning sættes herved i relation til din virkelighed, dit arbejde og din hverdag.

Læs mere om indhold på coachuddannelsen her

Hos GROW2 online får du

 • Den nyeste teori om coaching, motivation, trivsel og arbejdsglæde
 • Praktisk erfaring i at coache forandringprocesser
 • Praktisk erfaring i at coache
 • Professionel og grundig feedback/supervision på dine coachkompetencer
 • Udførligt materiale, til brug under og efter uddannelse
 • Max. 18 deltagere pr. hold

Certificeret coach uddannelse online – på internationalt niveau

Hos GROW2 kan du tage en IFC certificeret coach- uddannelse online. Et valg som giver dig et mærkbart forspring som coach og leder. Du lærer at motivere og udvikle din coachee og dine medarbejdere, samtidig med at du forbedrer dine egne faglige og personlige kompetencer.

De online uddannelser der udbydes hos GROW2 har alle en høj standard og er målrettet erhvervslivet, hvad enten du er leder eller skal benytte coaching i forbindelse med dit erhverv. Du undervises af landets bedste coaches, som alle lever op til de internationale krav, der stilles indenfor certificeret coaching.

Selvom niveauet er højt og internationalt, kan du imidlertid tage uddannelsen og eksamen på dansk.

Læs mere om ICF certificeringen her

Online coachuddannelse

Uddannelsen er godkendt af ICF på Level 1 og tæller 117,5 timer.

09.00 – 16.00
36.960 kr. ex. moms.   (46.200kr. incl. moms)
Zoom 
ICF Certificeret coach
Online / hybridStart datoSlut dato
Forår 2024 – ONLINE CU-241 – 20/03 202409/10 2024Tilmeld
Efterår 2024 – ONLINE CU-242 – Datoer kommer snart Tilmeld

Datoer forår 2024 - hold - ONLINE CU 241

DATOER

 • Modul 1: 20 – 22 marts 2024      – online /Zoom
 • Modul 2: 01 – 02 maj 2024          – online /Zoom
 • Modul 3: 12 – 13 juni 2024           – online /Zoom
 • Modul 4: 21 – 22 august 2024     – online / Zoom
 • Modul 5: 08 – 09 oktober 2024 – online /Zoom

Download datoer for webkonferencer og mentorcoaching her 

Datoer – Webkonferencer og mentorcoaching

Webkonferencerne optages altid, hvis det skulle ske, at man ikke kan deltage i en enkelt eller 2 af dem.

Mentorcoaching, der er det muligt at bytte sin plads med en anden, eller få hele gruppen til at finde en ny tid, hvis der skulle blive akut behov for det.

Webkonferencer afholdes kl. 16:00 – 17:30

Mentorcoaching afholdes kl. 16:00 – 18:30 og 19:00 – 21:30

 • Torsdag d.04.04.24  – webkonference
 • Tirsdag d. 23.04.24 – webkonference
 • Tirsdag d. 14.05.24- webkonference
 • Tirsdag d. 28.05.24 – mentorcoaching
 • Tirsdag d. 25.06.24 – webkonference
 • Tirsdag d. 13.08.24 – mentorcoaching 
 • Tirsdag d. 03.09.24 – webkonference
 • Tirsdag d. 17.09.24 – mentorcoaching
 • Tirsdag d. 01.10.24 – webkonference

Datoer efterår 2024 – hold ONLINE CU - 242

DATOER

Ønsker du at deltage som ren online kursist, så skriv det i kommentar feltet. Det er samme datoer.

 • Modul 1: 23 – 24 oktober 2024     – F2F /Aarhus
 • Modul 2: 11 – 12 december 2024  – online /Zoom
 • Modul 3: 22 – 23 januar 2025       – F2F/ Aarhus
 • Modul 4: 12 – 13 marts 2025         – online / Zoom
 • Modul 5: 23 – 24 april 2025          – F2F/ Aarhus

Download datoer for webkonferencer og mentorcoaching her 

Datoer – Webkonferencer og mentorcoaching

Webkonferencerne optages altid, hvis det skulle ske, at man ikke kan deltage i en enkelt eller 2 af dem.

Mentorcoaching, der er det muligt at bytte sin plads med en anden, eller få hele gruppen til at finde en ny tid, hvis der skulle blive akut behov for det.

Webkonferencer afholdes kl. 16:00 – 17:30

Mentorcoaching afholdes kl. 16:00 – 18:30 og 19:00 – 21:30

 • Tirsdag d. 12.11.24  – webkonference
 • Tirsdag d. 26.11.24 – webkonference
 • Tirsdag d. 17.12.24 – webkonference
 • Tirsdag d. 07.01.25 – mentorcoaching
 • Tirsdag d. 04.02.25 – webkonference
 • Tirsdag d. 18.02.25 – mentorcoaching 
 • Tirsdag d. 04.03.25 – webkonference
 • Tirsdag d. 25.03.25 – mentorcoaching
 • Tirsdag d. 08.04.25 – webkonference

Professionelle undervisere

På GROW2’s online coachuddannelse undervises du af de bedste indenfor ICF & styrkebaseret coaching.

Alle undervisere er ICF-certificerede, og har flere års erfaring som professionelle coaches, ledere, konsu-lenter og undervisere. Hos GROW2 videreuddannes alle undervisere løbende og arbejder fortløbende aktivt med mentorcoaching. Det betyder, at du hos GROW2 altid får professionel undervisning samt grun-dig feedback og supervision fra erfarne coaches. En sikkerhed for dig, der gerne vil tage en coachuddan-nelse på et høj, internationalt niveau.

ICF akkreditering

GROW2 certificeret online coachuddannelse på 5 moduler og 117,5  timer, er akkrediteret af ICF på Level 1. Det giver dig direkte adgang til at søge om en ICF ACC certificering, når du har min. 100 timers praktisk coacherfaring og har modtaget 10 timers mentorcoaching (mentorcoaching er incl. i uddan-nelsen). Du søger som Level 1 studerende.

 

ICF Certificeret coach

Danmarks første Level 1 akkrediterede coachuddannelse

I 2007 blev GROW2 Danmarks første ACTP akkrediterede coachuddannelse, som daværende tidspunkt var en akkreditering fra ICF på højeste niveau.

I 2022 gennemførte ICF en gennemgribende ændring af deres akkrediteringer og hermed deres krav til uddannelserne. I dag er GROW2 certificeret coachuddannelse på 117,5 timer akkrediteret på Level 1 og GROW2 certificeret mastercoach er akkrediteret på Level 2.

ICF står for International Coach Federation, som er verdens største og førende organisation for profesionelle coaches og coachuddannelser.

Organisationen har mere end 56.400 medlemmer på verdensplan. Når du tager en certificeret online coachuddannelse hos GROW2, uddanner du dig dermed på et højt fagligt og etisk niveau, som lever op til de internationale krav indenfor området.

Med vores Coach uddannelse online lærer du

 • Mestre rollen som professionel coach på ICF niveau
 • Være fleksibel i brug af coachmetoder og teorier
 • Arbejde med modstand mod forandringer
 • Skabe nye værdifulde vaner
 • At coache interne og eksterne konflikter
 • Skabe en coaching kultur i virksomheden
 • Være lederen som coach
 • Motivere dig selv, din coachee og dine medarbej-dere
 • Kommunikere professionelt og fleksibelt

GROW2 certificering og eksamen

Hos GROW2 afsluttes online coachuddannelsen med en eksamen, hvor du bliver eksamineret i forhold til de krav, der stilles af ICF for at opnå en ACC-Certificering. Efter bestået eksamen får du et GROW2 certifikat, der bekræfter, at du har modtaget 125 timers ICF godkendt undervisning (125 ACSTH).

ICF certifiring

Du kan herefter officielt kalde dig GROW2 Certificeret Coach og søge om din ICF certificering (hvilket du først kan, når du har modtaget dine 10 timers mentorcoaching og udført 100 timers praktisk coacherfaring).

Din online coachuddannelse inkluderer

Materialer til download, undervisningsvideoer og web-konferencer, hvilket både er tilgængeligt under og efter uddannelsen.

Faglig sparring, 10 timers mentorcoaching fordelt på 7½ time i grupper og 3 timers individuel mentorcoaching. Herudover får du grundig feedback/supervision , så du lærer mest muligt teoretisk og praktisk.

Uddannelsesansvarlig og ejer af GROW2

Om Connie Friman

Connie Friman, der er Master Certified Coach(MCC) fra ICF og Master i Positiv Psykologi (MOPP) fra Aarhus Universitet. Hun har endvidere mange internationale coach certificeringer og en bred erhvervs- og leder erfaring. Connie er ICF eksaminator på internationalt niveau, og var præsident for ICF Nordic samt medstifter af ICF Danmark i 2007.

ICF Certificeret GROW2 coachuddannelse – online

Har du spørgsmål til vores online coach uddannelse?

Har du spørgsmål til GROW2’s uddannelser, kurser eller coachingforløb, er du hjertelig velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi svarer altid hurtigst muligt på henvendelser.