Master coach uddannelse

Master coach uddannelse, LEVEL 2

En Master Coach uddannelse Level 2 er til dig, der gerne vil udføre unik og professionel coaching på højere niveau

Coaching i positiv psykologi og relationer

GROW2 Master Coach uddannelse har fokus på værktøjerne ”Styrkebaseret Coaching” samt ”Teamcoaching og Relationscoaching”.

GROW2 master coach uddannelse- din direkte vej til en ICF certificering

En GROW2 Master Coach uddannelse giver dig som coach mulighed for at udvikle dig indenfor de meget kraftfulde redskaber, metoder og teorier, som styrkebaseret coaching, teamcoaching og relationscoaching er. Du får teori, træning, supervision og mentor coaching, så du mestrer de krav, der stilles af ICF til en PCC certificering.

I løbet af uddannelsen arbejder du i dybden med de nye teorier og metoder, der sammen med din coacherfaring udvikler dine coachkompetencer yderligere, så du kan coache på et højt og unikt niveau. Det er coaching, hvor du virkelig får mulighed for at prøve kræfter som Styrkebaseret samt Team-og relationscoach i din hverdag. Du vil som GROW2 Certificeret Master Coach og ICF Certificeret Coach kunne gøre en endnu større forskel for dine medarbejdere, klienter og kolleger.

GROW2 Master Coach uddannelse er akkrediteret på LEVEL2 hos ICF (International Coach Federation). Det betyder, at du med dit GROW2 Certificeret Master Coach® certifikat blot skal indsende dette og din opgørelse over dine coachsessioner til ICF, herefter modtager du dit PCC certifikat eller dit ACC certifikat alt efter hvor mange timers coacherfaring du har.

Målgruppe for vores master coach uddannelse

Coaches der er GROW2 Certificeret Coach®

Har du en anden Coach uddannelse eller en ACC certificering kan du blive optaget som Transfer Student. Det kræver at du har en uddannelse på min. 100 timer og at uddannelsen lever op til kravene for en ICF coach.

Kontakt os for en samtale om din uddannelse kan godkendes.

Master-forløbet træner dig i at

 • Mestre rollen som Styrkebaseret Coach*
 • Facilitere og agere som Teamcoach og Relationscoach*
 • Udvikle high performance teams
 • Udvikle relationer mellem kolleger eller par
 • Konfliktløsning i en nær relation eller et team
 • Coache enkeltpersoner til indsigt og læring i forhold til deres team og relationer
 • Coache på et højt og unikt niveau
 • Skabe motivation hos dig selv, dine medarbejdere, klienter eller kolleger

Master coach uddannelse

GROW2 Master Coach uddannelsen har fokus på værktøjerne ”Styrkebaseret Coaching” samt ”Teamcoaching og Relationscoaching”. Vær obs. på at alle modulerne også udbydes som enkelt kurser, hvorfor der også kan være deltagere der ikke følger hele master uddannelsen.GROW2 master coach uddannelse- din direkte vej til en ICF certificering

09.00 – 16.00
37.950 kr.
ex. moms.
Aarhus
ICF coach Master Coach uddannelse
MasterStart datoSlut dato
Efterår 2024 – Hold MC – 24525/09 202428/03 2025Tilmeld

Datoer efterår - hold MC - 245

 • Modul 1: 25 – 26 september 2024
 • Modul 2: 06 – 07 november 2024
 • Modul 3: 04 – 05 december 2024

Alle dage er fra 09:00 – 16:00.

Inklusiv

 • 1 Styrkeprofil Test – hvad er dine styrker?
 • 1 Diversity Icebreaker Test – hvem er du I teamet?
 • 10 mentorcoachsesseioner i grupper via web af en PCC/MCC certificeret coach
 • 4 x supervision fra en PCC/MCC certificeret coach
 • Materialer og varigt medlemskab af GROW2netværket
 • 8 webkonferencer á 90 minutter
 • 1 certificering af MCC censorer. Ekstra certificering koster 4.500,-kr ex. moms
 • 208 timers ACTP (Accredited Coach Training Programme). I alt 117,5 timer på GROW2 basis og 90,5 timer på Master-forløbet.

Styrkebaseret coaching

Den styrkebaserede coaching tager udgangspunkt i den positive psykologi, som er videnskaben om, hvordan vi fungerer bedst, og hvordan vi opnår optimal trivsel og præstation. Da coaching handler om at finde frem til klientens styrker og ressourcer, er det naturligt at benytte den positive psykologi og viden om de 24 kardinalstyrker i coachingen.

Det betyder, at du som GROW2 Master coach sætter fokus på og udvikler de styrker, klienten allerede har, så klienten kan håndtere sine udfordringer med en ressourcefuld og positiv tilgang. Som én af grundlæggerne af den positive psykologi, Martin Seligman, siger: ”Skal man være tilfreds, livsglad og yde sit bedste, er det en god idé at satse på at gøre det med udgangspunkt i dét, man er god til”.

Teamcoaching og relationscoaching

Teamcoaching og relationscoaching har fokus på at få det bedste frem i ”systemet”, så der opnås indsigt, læring og udvikling af teamet til at opnå high performance teams, hvor ressourcer og præstationer forøges. Team- og Relationscoaching har fokus på det, der sker i systemet, og er med sin anerkendende, involverende og udviklende metode med til at styrke teamet / relationen, så varige forandringer skabes.

Team- og Relationscoaching handler om, at du som coach er i stand til at navigere i det ukendte, og at du tør udforske de roller, paradokser og kulturer, der er såvel i teamet som i relationen.

Teamcoaching og relationscoaching

Dette modul er en overbygning på Teamcoaching og Relationscoaching kursus 1. Fokus på dette modul er at give dig endnu flere metoder og redskaber, der giver dig større fleksibilitet i din coaching af teams og andre relationer.

Modul 1

Styrkebaseret coaching

Den styrkebaserede coaching tager udgangspunkt i den positive psykologi, som er videnskaben om, hvordan vi fungerer bedst, og hvordan vi opnår optimal trivsel og præstation. Da coaching handler om at finde frem til klientens styrker og ressourcer, er det naturligt at benytte den positive psykologi og viden om de 24 kardinalstyrker i coachingen.

Det betyder, at du som GROW2 Master coach sætter fokus på og udvikler de styrker, klienten allerede har, så klienten kan håndtere sine udfordringer med en ressourcefuld og positiv tilgang. Som én af grundlæggerne af den positive psykologi, Martin Seligman, siger: ”Skal man være tilfreds, livsglad og yde sit bedste, er det en god idé at satse på at gøre det med udgangspunkt i dét, man er god til”.

Modul 2

Teamcoaching og relationscoaching

Teamcoaching og relationscoaching har fokus på at få det bedste frem i ”systemet”, så der opnås indsigt, læring og udvikling af teamet til at opnå high performance teams, hvor ressourcer og præstationer forøges. Team- og Relationscoaching har fokus på det, der sker i systemet, og er med sin anerkendende, involverende og udviklende metode med til at styrke teamet / relationen, så varige forandringer skabes.

Team- og Relationscoaching handler om, at du som coach er i stand til at navigere i det ukendte, og at du tør udforske de roller, paradokser og kulturer, der er såvel i teamet som i relationen.

Modul 3

Teamcoaching og relationscoaching

Dette modul er en overbygning på Teamcoaching og Relationscoaching kursus 1. Fokus på dette modul er at give dig endnu flere metoder og redskaber, der giver dig større fleksibilitet i din coaching af teams og andre relationer.

Master coachuddannelse

Spørgsmål om vores Master Coach uddannelse

Har du spørgsmål til GROW2’s uddannelser, kurser eller coachingforløb, er du hjertelig velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Vi svarer altid hurtigst muligt på henvendelser.