Hvordan kommunikerer du med dig selv og dine omgivelser?

Du føler, hvad du siger!

Har du nogensinde tænkt på, at sætningen ”du føler, hvad du siger” faktisk er sand?

Vores indre dialog (tanker) og ydre dialog har en bestemt betydning for vores handlinger, følelser og adfærd, som skaber et bestemt resultat.

Med andre ord:

Det er vores kommunikation, der skaber vores oplevelser og reaktioner.

Vores indre og ydre dialog kan således få os til at være nedtrykte, negative og energiforladte, eller den kan få os til at handle have energi og blive motiveret.

Hvis vi siger til os selv: ”Dette problem er bare umuligt at løse.” – jamen, så bliver det umuligt!

Siger vi derimod: ”Dette problem er svært at løse, MEN det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert” også kendt som ”Pipi strategien”????

Hvilket ordvalg og mindset, bruger du mest? Og hvilket af dem får dig til, at lykkedes med det, du gerne vil?

Et gammelt klassisk ordsprog siger;

Vær opmærksom på dine tanker, for de bliver til ord

Vær opmærksom på dine ord, for de bliver til handlinger

Vær opmærksom på dine handlinger, for de bliver dine vaner

Vær opmærksom på dine vaner, for de bliver din karakter

Vær opmærksom på din karakter, for den er dig!

Klassisk visdom

Den reelle modstander

En af de store fædre til coaching, Timothy Gallway, siger; det er ikke modstanderen på den anden side af nettet, der er den reelle modstander, DET er modstanderen i dit hoved, der er den reelle modstander. Det kalder Timothy Gallway for ”The Inner Game” – et fantastisk spændende og udfordrende nøglebundt til forståelse af vores kommunikation og dens konsekvenser, som du lærer meget mere om på GROW2‐Coachuddannelsen!