En gruppe på rejse efter stresscoaching

Få det bedste ud af dit team med STOR coaching

Der findes coaching – og så findes der STOR coaching.

STOR coaching© står for Styrkebaseret, systemisk Team Og Relations coaching, og det er en type coaching, vi ofte arbejder med hos GROW2.

Formålet med STOR coaching er at udvikle teams til at blive såkaldte High Performance Teams. Altså teams, der leverer resultater, der både kan mærkes i virksomheden og på bundlinjen.

Dette sker ikke alene ved at lære teamet at samarbejde. Det sker ved at skabe en bevidsthed om teamets fælles ressourcer og styrker, samt tydeliggøre teamets vaner, formodninger, regler og værdier. Med andre ord handler det om at trække fokus væk fra de enkelte individer og i stedet se på teamet som en samlet, selvstændig organisme med egne handlemønstre, styrker og svagheder.

Ryd ud i de gamle vaner

Stort set al nutidig forskning i motivation, trivsel og arbejdsglæde kommer til den konklusion, at et arbejde skal give mening for den enkelte medarbejder. Medarbejderen skal have anerkendelse og skal opleve at egne værdier og styrker bliver taget alvorligt i virksomheden og brugt i hverdagen.

Anerkendelsen skal naturligt komme fra ledelsen, men bestemt også fra kollegaerne. Faktisk er kollegaernes anerkendelse og respekt i de fleste sammenhæng langt mere værd end diverse former for frugt-, fitness- og bonusordninger.

Når man arbejder i teams, vil de enkelte teams hen ad vejen konstruere deres egen, særlige måde at samarbejde på. I starten er det ofte en meningsfuld og funktionel måde at arbejde på, men efterhånden som teamet udvikler sig og opgaverne måske ændres, er det ikke sikkert, at arbejdsmetoden er den bedste. Måske har teamet endda fået låst hinanden fast i særlige roller eller mønstre, som ikke er hensigtsmæssige eller direkte står i vejen for den fortsatte udvikling.

STOR coaching har fokus på at rydde op i disse gamle vaner og arbejdsmønstre og i stedet gøre teamet i stand til hele tiden at udvikle sig og tilpasse sig de nye krav og arbejdsopgaver.

Se teamet som en samlet organisme

Men det er ikke den enkelte person, der er i fokus, når man arbejder med STOR coaching. I stedet ser man på, hvordan ALLE i teamet er en del af teamets trivsel. Hvordan alle bringer hver deres egenskaber til teamet og hvordan alle påvirker hinanden på godt og ondt. Med et styrkebaseret fokus, baseret på positiv psykologi, hjælpes team-medlemmerne til at forstå hinandens handlemønstre og styrker, hvilket bidrager til gensidig anerkendelse og forståelse.

Resultatet er øget arbejdsglæde og trivsel for hvert enkelt team-medlem, samt et større bidrag til teamets arbejde og dermed til virksomheden.

Sådan arbejder du med STOR coaching

Når du arbejder med STOR coaching og med relationer og påvirkninger i et team, så er det vigtigt, at du som leder eller coach er opmærksom på følgende:

  1. Hvad sker der reelt i teamet og med teamets måde at arbejde på. – Og her er det vigtigt også at have fokus på de ting, der ikke bliver sagt eller gjort, men som ligger mellem linjerne som uskrevne regler.
  2. Sørg for at se på teamet med et ekstra fokus på teamets karakterstyrker, iboende formodninger og tankefælder, ”vi plejer”-syndromer samt ikke mindst på kommunikationen imellem medlemmerne.
  3. At du som leder/coach tør stille dig i ”orkanens øje” og italesætte de problemer, der spænder ben for teamets udvikling.

Hele formålet med STOR coaching er som nævnt at få det bedste ud af dit team. Jeg har hér åbnet op for lidt af tankegangen bag STOR coaching; en tankegang, der kan skabe store resultater for din virksomhed eller det team, du arbejder med.

Er du blevet nysgerrig på mere, vil jeg i en GRATIS webkonference fortælle mere om STOR coaching, samt inspirere dig yderligere til, hvordan du kan arbejde med det i hverdagen. Samtidig kan du naturligvis få svar på alle de spørgsmål, du evt. måtte have om STOR coaching (og team coaching i det hele taget).