Dit mindset har enorm betydning for din succes

Hvad handler dit mindset om?

Dit mindset handler om din tankegang.

Den måde du opfatter dig selv og verden på.

Dine overbevisninger.

Og dine overbevisninger om dig selv og dine evner påvirker din adfærd og din tilgang til arbejdsopgaver.

Der findes to typer af mindset

Ifølge professor i psykologi Carol Dweck, findes der to typer af mindset: det fastlåste mindset og det udviklende mindset.

Vi har allesammen begge mindset, men i specifikke situationer og perioder vil det ene være mere dominerende end det andet.

Det udviklende mindset

Når det udviklende mindset dominerer, elsker og søger vi udfordringer. Vi giver ikke op, men kæmper videre trods mislykkede forsøg. Vi tager gerne imod negativ feedback, fordi vi ved, at det gør os bedre, og vi finder inspiration i andres succes.

Udfordrende opgaver opfattes som spændende, og vi fortæller os selv, at det hele nok skal lykkes.

Det fastlåste mindset

I perioder, hvor det fastlåste mindset dominerer, undgår vi udfordringer vi er usikre på om vi kan magte, fordi vi gerne vil give udtryk for god performance og succes. Vi giver lettere op, afviser udviklende feedback og føler os truet af andres sucess.

Vores hoved er fuld af negative overbevisninger og negativ selvsnak som eksempelvis:
“Jeg får altid de dårlige opgaver” eller “Ingen ser, hvad jeg kan”.

Hvis det fastlåste mindset dominerer, skaber vi forhindringer for os selv. Derfor kan vi have brug for hjælp til at overkomme de negative tanker.

Hvordan kan en coach hjælpe?

En GROW2 coach er uddannet til at hjælpe coachee med at få større bevidsthed om, hvilket mindset der er styrende i forhold til om du opnår det du gerne vil, eller om du løber panden mod en mur. Derfor er en GROW2 coach en værdifuld sparringspartner – ikke mindst i arbejdssammenhænge.

Lederen som coach

En leder med en GROW2 coachuddannelse i bagagen, vil hurtigt kunne forstå, hvilket mindset der er det dominerende hos medarbejderen i den givne situation. Det giver lederen mulighed for at lede sin medarbejder til øget performance og trivsel.

Og det er vigtigt!

Lad os tage et lille eksempel; hvor lederen har et udviklende mindset, mens medarbejderen har et fastlåst mindset.

Forestil dig dette:

Du syntes at din leder kommer hele tiden med nye tiltag og forandringer.

Du føler dig ikke motiveret til alle disse nye tiltag, du ønsker bare at gøre det du plejer og som du er god til.

Din indre dialog siger måske; “nu skal vi noget nyt igen”, “man når da heller aldrig….”, “bare jeg nu kan finde ud af det”, du kan sikkert selv fortsætte listen!

Det du oplever, er din ubevidste modstand mod forandring, hvor din negative indre dialog tager førersædet, ja den stjæler din energi og trivsel.

Forestil dig det omvendte scenarie – Ja hvordan ser det ud? Kender du det og hvad var din oplevelse?

Eller dette scenarie hvor begge har enten et udviklende eller fastlåst mindset – Ja hvordan ser det ud? Kender du det og hvad var din oplevelse?

Men en dygtig coach og leder kan hjælpe dig til en større bevidsthed og anerkendelse af hvad og hvordan du kan cope med din udfordring eller dit ønske eller mål.