Bruger du dine karakterstyrker optimalt?

Balancer dine styrker

Alle mennesker har 24 karakterstyrker, hvoraf 5-7 vil dominere. Balancerer du dem optimalt, vil du opleve masser af energi, overskud og trivsel. Til gengæld kan det kan være farligt at dyrke nogle få for meget.

Det er en udbredt misforståelse, at du blot skal finde dine største karakterstyrker og udelukkende dyrke dem. En anden udbredt misforståelse er, at karakterstyrker kun handler om dine kompetencer – det du er god til.

Karakterstyrker handler nemlig både om dine kompetencer og om din personlighed og det, der giver dig energi til at fungere og præstere optimalt.

Og så er det vigtigt at huske, at karakterstyrker altid er kontekstafhængige. Derfor kan de nemt komme i ubalance, hvis der sker store ændringer i dit liv såsom jobskifte, skilsmisse, ny leder på jobbet mv. Hvis du ikke er opmærksom på at afbalancere dine karakterstyrker, så de tilpasser sig den nye kontekst, kan du ubevidst komme til at dyrke én styrke for meget, hvor det ville være gavnligt at trække på en anden.

Karakterstyrker anvendes enormt meget i coachingens verden, fordi coaching netop handler om at give dig redskaberne til at leve det liv, du gerne vil og nå dit fulde potentiale. Og det gør du bedst ved at være opmærksom på, hvordan, hvornår og hvorfor du anvender hvilke karakterstyrker.

Find dine karakterstyrker
Du kan finde dine primære karakterstyrker ved at tage en en gratis test udviklet af VIA Institute on Character. Testen tager ca. 15 minutter og kan tages på både dansk og engelsk m.f.

Tag testen her: https://www.viacharacter.org/survey/account/register

Gode spørgsmål til dig selv – efter du har taget testen

Du skal naturligvis bruge din karakterstyrker. Det svære er at balancere dem. Jeg har lavet et par spørgsmål, som du med fordel kan tænke over, når du har taget testen og fundet frem til dine dominerende karakterstyrker. De kan nemlig hjælpe dig med at blive opmærksom på, hvordan du bruger dem – og om du bruger dem for meget.

  • Hvornår bruger du en bestemt karakterstyrke for lidt?
  • Hvornår bruger du den for meget?
  • Hvordan bringer du den bedst i spil?
  • Hvordan vil du bruge den i fremtiden?